To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Taktyka i Strategia - Forum

Struktury wojsk - Bitwa pod Lipskiem 1813

David von Bromberg - Czw 31 Gru, 2009
Temat postu: Bitwa pod Lipskiem 1813
Witam!

Oto OdB wojsk Napoleona pod Lipskiem (stan na 16 X 1813 r.)

Wielka Armia:
dowódca - Napoleon I Bonaparte, cesarz Francuzów, król Włoch
szef sztabu - marsz. Aleksander Berthier, książe Neufchatel, książe Wagram

Południowy front (prawe skrzydło):
dowódca: marsz. Joachim Murat, król Neapolu
szef sztabu: gen. dyw. Belliard

Pólnocny front (lewe skrzydło):
dowódca: marsz. Michael Ney, książe rzeki Moskwy
szef sztabu: gen. dyw. hr. Bechet de Levcour

Gwardia Cesarska

Stara Gwardia
1 Dywizja Piechoty Starej Gwardii - gen. dyw. hr. Friant (6 255 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. baron Michel
1 pułk grenadierów gwardii, 2 pułk grenadierów gwardii (po 2 baony)
2 brygada - gen. bryg. Christiani
1 pułk szsarów gwardii, 2 pułk szaserów gwardii (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 1 i 2 bateria Starej Gwardii (16 dział)
2 Dywizja Piechoty Starej Gwardii - gen. dyw. baron Curial (4664 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Rousseau
Fizylierzy-Szasarzy, Fizylierzy-Grenadierzy (po 2 baony), Wielici Florenccy, Wielici
Turyński (po 1 baonie)
2 brygada - gen. bryg. Rothembourg
Saksońska Gwardia Lekkich Grenadierów, Gwardia Polska, Gwardia Westfalska
(po 1 baonie)
artyleria dywizyjna - 10 i 14 bateria piesza Młodej Gwardii (16 dział)

Młoda Gwardia
I Korpus Młodej Gwardii - marsz. Oudinot, książe de Reggio
1 Dywizja Piechoty Młodej Gwardii - gen. dyw. Pachod (6044 ludzi)
1brygada - gen. bryg. Lacoste
1 i 2 pułk woltyżerów (po 2 baony)
2 brygada - gen. bryg. Couloumy
3 i 4 pułk woltyżerów (po 2 baony)
3 brygada - gen. bryg. Gros
11 pułk tyralierów i 11 pułk woltyżerów (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 1, 2 i 8 bateria piesza Młodej Gwardii (24 działa)
3 Dywizja Piechoty Młodej Gwardii - gen. dyw. Decouz (4731 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Boyer de Rebeval
5, 6 i 7 pułk woltyżerów (po 2 baony)
2 brygada - gen. bryg. Pelet
8, 9 i 10 pułk woltyżerów (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 9, 11 i 13 bateria piesza Młodej Gwardii (24 działa)
II Korpus Młodej Gwardii - marsz. Mortier, książe Trewizy
2 Dywizja Piechoty Młodej Gwardii - gen. dyw. Barrois (5470 ludzi)
1 brygada - gn. bryg. Peret de Morvan
1, 2 i 3 pulk tyralierów (po 2 baony)
2 brygada - gen. bryg. Dulong
4, 5 i 6 pulk tyralierów (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 3, 4 i 12 bateria piesza Młodej Gwardii, 1 kompania saperów
(24 działa)
4 Dywizja Piechoty Młodej Gwardii - gen. dyw. Roguet
1 brygada - gen. bryg. Flamand
Flankierzy Grenadierów, Flankierzy Szasarów, 7 pułk tyralierów (po 2 baony)
2 brygada - Marguet
8, 9 i 10 pulk tyralierów (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 5, 6 i 7 bateria piesza Młodej Gwardii (24 działa)
Artyleria rezerwowa gwardii - gen. dyw. Dulauloy (2750 ludzi, 50 dział)
3, 4, 5 i 6 bateria piesza Starej Gwardii, bateria artylerii konnej Wlk. Ks. Bergu
Saperzy (1161 ludzi)
1-12 kompania saperów, batalion taboru ekwipażu Gwardii,
kompania taboru saperow gwardii
Kawaleria Gwardii- gen. dyw. hr. Nansouty
1 Dywizja Kawalerii Gwardii - gen. dyw. hr. Ornano (1518 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Colbert
Pułk szwoleżerów Wlk. Ks. Bergu (5 szw.), 2 (holenderski) pułk szwoleżerów-lansjerów,
(10 szw.)
2 brygada - gen. bryg. Pinteville
Pułk dragonów Młodej Gwardii (2 szw.)
artyleria dywizyjna - bateria konna Starej Gwardii (6 dział)
2 Dywizja Kawalerii Gwardii - gen. dyw. Lefebvre-Desnouettes (1618 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Krasiński
1 (polski) pułk szwoleżerów-lansjerów Młodej Gwardii (4 szw.)
2 brygada - gen. bryg. Castex
Grenadierzy konni Młodej Gwardii (2 szw.), Strzelcy konni Młodej Gwardii (4 szw.)
artyleria dywizyjna - 5 bateria konna Starej Gwardii (6 dział)
3 Dywizja Kawalerii Gwardii - gen. dyw. hr. Walther (4457 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. baron Lyon
1 (polski) pułk szwoleżerów-lansjerów Starej Gwardii (3 szw.), 4 pułk gwardii honorowej
(1 szw.), Strzelcy konni Starej Gwardii (6 szw.), 1 pułk gwardii honorowej (2 szw.)
2 brygada - gen. bryg. Letort
Dragoni Cesarzowej Starej Gwardii (4 szw.), 2 pułk gwardii honorowej (2 szw.)
3 brygada - gen. bryg. Lefferiere
Grenadierzy konni Starej Gwardii (4 szw.), 3 pułk gwardii honorowej (1 szw.)
artyleria dywizyjna - 3 i 4 bateria konna Starej Gwardii (12 dział)

Wojska liniowe:
II Korpus - marsz. Victor, książe Belluno
4 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Dubreton (5618 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Ferriere
24 pułk piechoty lekkiej, 19 pułk piechoty (po 3 baony)
2 brygada - gen. bryg. Brun
37 i 56 pułk piechoty (po 3 bany)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (16 dział)
5 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Dufour (4235 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. d'Estko
26 pułk piechoty lekkiej, 39 pułk piechoty (po 3 baony)
2 brygada
46 i 72 pułk piechoty (po 1 baonie)
artyleria dywizyjna - 1 piesza bateria (8 dział)
6 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Vial (6325 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Valory
11 pułk piechoty lekkiej, 4 pułk piechoty (po 3 baony)
2 brygada - gen. bryg. Bronikowski
2 i 18 pułk piechoty (po 3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 pioesze baterie (16 dział)
III Korpus - gen. dyw. hr. Souham
8 Dywizja Piechoty - gen. dyw. baron Brayer (5491 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Fournier
6 i 16 pułk piechoty lekkiej, 40 pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - gen. bryg. Bony
28 pułk piechoty lekkiej, 59, 69 (po 2 baony) i 22 pułk piechoty (3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (16 dział)
9 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Delmas (4800 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Esteve
2 pułk tymczasowy (6 baonów), 136 pułk piechoty (3 baony)
2 brygada - gen. bryg. Maran
138 i 145 pułk piechoty (po 3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (13 dział)
11 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Ricard (5280 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Cherriere
9 pułk piechoty lekkiej (3 baony), 50 (3 baony) i 65 (2 baony) pułk piechoty
2 brygada - gen. bryg. Vergez
142 i 144 pulk piechoty (po 3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piezse baterie (12 dział)
23 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. baron Beurmann (1065 ludzi)
10 pułk huzarów (6 szw.), Badeński pułk lekkich dragonów (5 szw.)
artyleria brygady - 1 konna bateria (franc.) - 6 dział
Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Aksamitowski (1 brygada 4 DKaw. Ciężkiej)
- 722 ludzi
4, 5, 12, 14 i 24 pułk dragonów (po 1 szw.)
Artyleria rezerwowa i park korpusu (3791 ludzi)
2 piesze baterie, 1 konna bateria (razem 18 dział), 3 kompanie hiszpańskich saperów,
1 kompania żandarmerii.
IV Korpus - gen.dyw. hr. Bertrand
12 Dywizja Piechoty - gen. dyw. hr. Morand (5705 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Belair
8 pułk piechoty lekkiej (4 baony)
2 brygada - gen. bryg. Toussaint
13 pułk piechoty (4 baony)
3 brygada - gen. bryg. Hulot
23 i 137 pułk piechoty (po 3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (12 dział)
15 Dywizja Piechoty (włoska) - gen. dyw. hr. Fontanelli (1859 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. St. Andrea
1 (2 baony) i 6 (1 baon) pułk piechoty
2 brygada - gen. bryg. Martel
4 i 7 pułk piechoty (po 1 baonie)
3 brygada - gen. bryg. Moroni
Gwardia Mediolańska (1 baon)
artyleria dywizyjna - 1 piesza bateria (6 dział)
38 Dywizja Piechoty (wirtemberska) - gen. dyw. hr. von Franquemont (1168 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. von Stockmayer
1, 2, 3 lekki łączony batalion
24 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. von Jett
1 pułk szwoleżerów Księcia Adama, 3 pułk szwoleżerów księcia Ludwika (po 1 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 konna bateria (6 dział)
29 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. von Wolff (221 ludzi)
Westfalski pułk szwoleżerów, Pułk kawalerii lekkiej hesko-darmsztadzkiej gwardii (po
1 szw.)
Artyleria rezerwowa korpusu i park (871 ludzi)
1 franc. piesza bateria (8 dział), 1 kompania saperów, 1 kompania żandarmerii
V Korpus - gen. dyw. hr. Lauriston
10 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Albert (3721 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Bachelet
4 tymczasowy pułk piechoty lekkiej (8 baonów), 139 pułk piechoty (3 baony)
2 brygada - gen. bryg. Bertrand
140 i 141 pułk piechoty (po 3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (10 dział)
16 Dywizja Piechoty - gen. dyw,. Maison (3928 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Mandeville
152 i 153 pulk piechoty (po 3 baony)
2 brygada - gen. bryg. Simmer
154 pułk piechoty (3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (10 dział)
19 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Rochambeau (3818 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Lafitte
135 i 149 pułk piechoty
2 brygada - gen. bryg. Harlet
150 i 155 pułk piechoty (po 3 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (10 dział)
6 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Boyer (700 ludzi)
2, 6 (po 3 szw.) i 3 pułk strzelców konnych
[u[Artyleria rezerwowa korpusu i park[/u] (872 ludzi)
3 piesze baterie, 2 konne baterie (23 działa), kompania rzemieślników,
3 komp. saperów
VI Korpus - marsz. Marmont, książe Reguzy
20 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Compans (4846 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. baron Pelleport
32 pułk pioechoty lekkie (2 baony), 1 pułk artylerii morskiej (5 baonów)
2 brygada - gen. bryg. baron Joubert
3 pułk artylerii morskiej (3 baony), 20 pułk tymczasowy (2 baony), 25 pułk tymczasowy
(6 baonów)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (16 dział)
[u[21 Dywizja Piechoty[/u] - gen. dyw. hr. Lagrange (5877 ludzi)
1 brygada- gen. bryg. baron Jamin
37 pułk piechoty lekkiej (4 baony), 4 pułk artylerii morskiej (3 baony), Pułk Józefa
Napoleona (hiszpański, 1 baon)
2 brygada - gen. bryg. baron Buquet
2 pułk artylerii morskiej (6 baonów)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (16 dział)
22 Dywizja Piechoty - gen. dyw. bron Friedrichs (5891 ludzi)
1 brygada- gen. bryg. baron von Coehorn
23 pułk piechoty lekkiej (2 baon), 11 pułk tymczasowy (2 baony), 15 (2 baony) i 16 pułk
piechoty (1 baon)
2 brygada - gen. bryg. Choisy
16 pułk tymczasowy (12 baonów), 70 i 121 pulk piechoty (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 2 piesze baterie (16 dział)
25 Brygada Lekkiej Kaawalerii (wirtemberska) - gen. bryg. hr. Normann (898 ludzi)
2 przybocznhy pułk szwoleżerów, królewski 4 pułk szwoleżerów (po 4 szw.)
artyleria brygady - bateria konna (6 dział)
Artyleria rezerwowa i park korpusu (1346 ludzi)
3 piesze baterie, 2 konne baterie (36 dział), pluton rzemieślników, 4 kompanie saperów
VII Korpus - gen. dyw. hr. Reynier
13 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Guilleminot (3500 ludzi?)
1 brygada- gen. bryg. Gruyer
1 i 18 pułk piechoty lekkiej (po 2 baony), 7 i 156 pułk piechoty (1 baon)
2 brygada - gen. bryg. baron Lejeune
52, 67, i 101 pułk piechoty (po 2 baony), pułk illyryjski (1 baon)
artyleria dywizyjna - 1 piesza bateria (6 dział)
32 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Derutte (3700 ludzi?)
1 brygada- gen. bryg. baron Devaux
35 pułk piechoty lekkiej (1 baon), 131 i 132 pułk piechoty (po 1 baonie)
2 brygada - gen. bryg. baron Jarry
36 pułk piechoty lekkiej (1 baon), 133 pułk piechoty (1 baon), pułk piechoty Wurzburg
(1 baon)
artyleria dywizyjna - 1 piesza bateria (6 dział)
24 Dywizja Piechoty (saksońska) - gen. dyw. von Zeschau (4547 ludzi)
1 brygada- gen. bryg. Brause
1 pułk piechoty (1 baon), batalion grenagierów von Spiegel, pułk piechoty księcia
Fryderyka Augusta (1 baon)
2 brygada - gen. bryg. von Ryssel
pułk piechoty von Sahr (1 baon), batalion grenadierów von Anger, pulk piechoty von
Niesemuschel (1 baon)
artyleria dywizyjna - 3 piesza baterie, 1 konna bateria (16 dział)
26 Brygada Kawalerii Lekkiej (saksońska) - płk von Lindenau (684 ludzi)
pulk lansjerów ks. Clementsa (5 szw.), pułk huzarów (6 szw.)
artyleria brygady - konna bateria (4 działa)
Artyleria rezerwowa i park(saksońska)
1 konna bateria, 1 piesza bateria, 1 franc. piesza bateria (16 dział),
1 komp. saks. saperów
VIII Korpus (polski) - gen. dyw. (od 16 X - marsz.)ks. Poniatowski (5000-7500 ludzi)
26 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Kamieniecki
1 brygada- gen. bryg. Sierawski
pułk piechoty nadwiślańskiej (2 baony), 1 i 16 pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - gen. bryg. Małachowski
8 i 15 pułk piechoty (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 3 piesze baterie (14 dział)
27 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Krasiński
3 brygada- gen. bryg. Grabowski
12 i 14 pułk piechoty (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 4,5 pieszej baterii (? dział)
27 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Umiński
14 pułk kirasjerów (2 szw.), pułk Krakusów (4 szw.)
Artyleria rezerwowa korpusu i park
2 piesze baterie, kompania saperów (16 dział)
IX Korpus - marsz. Augereau, książe Castiglione
51 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Turreau (4350 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Lagarde
32 pułk tymczasowy (2 baony), 63 pułk piechoty (1 baon)
2 brygada - gen. bryg. Aymand
34 pułk tymczasowy (2 baony), 35 pulk tmczasowy (2 baony)
artyleria dywizyjna- 3 piesze baterie (18 dział)
52 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Semelle (4297 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Bagneris
37 pułk tymczasowy (2 baony), 39 pułk piechoty (1 baon)
2 brygada - gen. bryg. Godard
86 pułk piechoty (1 baon), 121 pułk piechoty (1 baon), 122 pułk piechoty (1 baon)
Artyleria rezerwowa i park (539 ludzi)
2 piesze baterie (? dział), kompania saperów
XI Korpus - marsz. Macdonald, książe Tarentu
31 Dywizja Piechoty - gen. dyw. Ledru des Essarts (5023 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Bourment
5, 11, 79 pułk piechoty (po 2 baony), 11 pułk tymczasowy (2 baony)
2 brygada -
westfalski 4 batalion piechoty, westfalski 8 pułk piechoty (2 baony)
Brygada Neapolitańska - gen. bryg. Macdonald
Pułk Elitów Neapolitańskich , 4 pułk piechoty (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 1 franc. i 2 westfalskie piesze baterie (20 dział)
35 Dywizja Piechoty - gen. dyw. baron Gerard (3551 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. d'Henin
6 (3 baony) i 112 (4 baony) pułk piechoty
2 brygada (włoska) - gen. bryg. Zucchi
2 (1 baon) i 5 (2 baony) pulk piechoty
artyleria dywizyjna- 1 franc. piesza bateria , 1 włoska konna bateria (14 dział)
36 Dywizja Piechoty - gen. dyw. hr. Charpentier (4229 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Charras
22 pułk piechoty lekkiej (4 baony), 10 pułk piechoty (2 baony)
2 brygada - gen. bryg. Meunier
3 (2 baony) i 14 (3 baony) pułk piechoty lekkiej
artyleria dywizyjna- 2 piesze baterie (16 dział)
39 Dywizja Piechoty - gen. dyw. ks. Marchand (4602 ludzi)
1 brygada (badeńska) - gen. bryg. von Stockhorn
1 i 3 pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada (hesko-darmsztadzka) - gen. bryg. ks. Emil Heski
batalion fizylierów gwardii, pułk gwardii przybocznej i pułk przyboczny (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 1 badeńska i 1 heska bateria piesza (7 dział)
28 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Montbrun (446 ludzi)
włoski 4 pułk strzelców konnych (2 szw.), neapolitański 2 pułk strzelców konnych
(4 szw.), pułk strzelców konnych Wurzburg (1 szw.)
artyleria rezerwowa i park korpusu (2612 ludzi)
2 francuskie i neapolitańska bateria konna (22 działa), 2 francuskie i włoska kompanie
saperów, 65 żandarmów
Dywizje samodzielne:
Dywizja gen. dyw. Lefola (2229 ludzi)
erfurcki 1 i 2 batalion piechoty, 54 pułk piechoty (1 baon) i 1 1/2 baonu z oddziałów 29, 25 i 33 pułku piechoty
Dywizja gen. dyw. Dąbrowskiego (polska) (2850 ludzi)
Brygada - gen. bryg. Żółtowski
2 i 4 pułk piechoty (po 2 baony)
18 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Krukowiecki
2 pułk ułanów, 4 pułk strzelców konnych (po 4 szw.)
artyleria dywizyjna - bateria piesza, bateria konna (8 dział), kompania saperów
Garnizon Lipska - gen. dyw. Margaron (4820 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Bertrand
35 i 36 pułk piechoty lekkiej (po 1 baonie), 132 i 138 pułk piechoty (po 1 baonie),
1 pułk tymczasowy (4 baony)
2 brygada (badeńska) - gen. bryg. hr. von Hochberg
batalion strzelców, 2 pułk piechoty (1 baon)
3 brygada (kawalerii) - gen. bryg. baron Quinette de Cernay
1 i 2 tymczasowe pułki kawalerii (dragonów, po 3 szw.)
artyleria - 1 francuska bateria konna i 1 badeńska bateria piesza (16 dział)

KAWALERIA REZERWOWA:
I Korpus Kawalerii Rezerwowej - gen. dyw. hr. Latour-Maubourg
1 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. baron Berckheim (1100 ludzi)
2 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. hr. Montmarie
16 pułk strzelców konnych, 1 i 3 pułk szwoleżerów-lansjerów (po 2 szw.)
3 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. baron Piquet
5 i 8 pułk szwoleżerów-lansjerów (po 2 szw.), włoski 1 pułk strzelców konnych (4 szw.)
2 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. Corbineau (750 ludzi)
1 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. du Coetlosquet
6 (2 szw.), 7 i 8 pułk huzarów (po 3 szw.)
3 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. baron Chastel (1910 ludzi)
4 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. baron Vallin
8, 9 i 25 pułk strzelców konnych (po 2 szw.)
5 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Vial
1 (3 szw.) i 19 pułk strzelców konnych (4 szw.)
artyleria dywizyjna - bateria konna (15 dział)
1 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. dyw. hr. Bordessoulle (1350 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Sopranski
1, 3 (po 2 szw.) i 6 pułk kirasjerów (3 szw.)
2 brygada - gen. bryg. Bessieres
9, 11 (po 3 szw.) i 12 pułk kirasjerów (2 szw.)
3 brygada (saksońska)- gen. bryg. Lessing
Kirasjerzy gwardii przybocznej, kirasjerzy von Zastrow (po 4 szw.)
artyleria dywizyjna - francuska bateia konna (6 dział)
3 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. dyw. baron Doumerc (540 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. baron de Lalaing d'Audenarde
4, 7 (po 3 szw.) i 14 pułk kirasjerów (2 szw.), wloscy dragoni Napoleona (4 szw.)
2 brygada - gen. bryg. baron Reiset
7 (2 szw.), 23 (3 szw.), 28 i 30 pułk dragonów (po 2 szw.)
II Korpus Kawalerii Rezerwowej - gen. dyw. hr. Sebastiani
2 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. baron Roussel d'Hurbal (5679 ludzi)
7 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. baron Dommanget
4 pułk szwoleżerów-lansjerów, 5 i 9 pułk huzarów (po 3 szw.)
8 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Lagrange
2 pułk szwoleżrów-lansjerów, 11 i 12 pułk strzelców konnych (po 3 szw.)
artyleria dywizyjna- 1/2 baterii konnej (3 działa)
4 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. baron Exelmans (? ludzi)
9 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. baron Maurin
6 pułk szwoleżerów-lansjerów (3 szw.), 4 (3 szw.), 7 i 20 pułk strzelców
konnych (po 4 szw.)
10 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Wathiez
23 (4 szw.) i 24 pułk strzelców konnych, 11 pułk huzarów (po 3 szw.)
artyleria dywizyjna - 1/2 baterii konnej (? dział)
2 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. dyw. baron Saint-Germain (? ludzi)
1 brygada - gen. bryg. baron Davrange d'Haugeranville
1 i 2 pułk karabinierów, 1 pułk kirasjerów (po 3 szw.)
2 brygada - gen. bryg. Thiry
5 (3 szw.), 8 i 10 pułk kirasjerów (po 2 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria konna (? dział)
III Korpus Kawalerii Rezerwowej - gen. dyw. Arrighi, książe Padwy (4000 ludzi)
5 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. baron Lorge (przyłączona do VI Korpusu)
12 Brygada Kawalerii Lekkiej - płk baron Shea
5, 10 (po 3 szw.) i 13 pułk strzelców konnych (2 szw.)
13 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Merlin
15, 21 (po 1 szw.) i 22 pułk strzelców konnych
artyleria dywizyjna - 1/2 baterii konnej (3 działa)
6 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. baron Fournier-Sarlovese (przyłączona do III Korpusu)
14 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. baron Mouriez
29 i 31 pułk strzelców konnych, 1 pułk huzarów (po 4 szw.)
15 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. baron Amiel
2 (2 szw.), 4 i 12 pułk huzarów
artyleria dywizyjna - 1/2 baterii konnej (3 działa)
4 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. dyw. hr. Defrance
2 brygada - gen. bryg. Quinette de Cernay (przyłączona do IV Korpusu)
16, 17, 21, 26, 27 pułk dragonów i 13 pułk kirasjerów (po 1 szw.)
artyleria dywizyjna - 1/2 baterii konnej (3 działa)
IV Korpus Kawalerii Rezerwowej (polski) - gen. dyw. Kellermann (chory, w bitwie korpus prowadzony przez gen. dyw. Sokolnickiego) - 3000 ludzi
7 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. Sokolnicki
17 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Toliński
1 pułk strzelców konnych, 3 pułk ułanów (po 4 szw.)
artyleria dywizyjna - bateria konna (4 dzała)
8 Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. dyw. ks. Sułkowski
19 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Turno
6 i 8 pułk ułanów (po 4 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria konna (4 działa)
artyleria rezerwowa - 2 francuskie baterie konne (6 dział)
V Korpus Kawalerii Rezerwowej - gen. dyw. Pajol
[u]9 Dywizja Kawalerii Lekkiej
- gen. dyw. Pire (1700 ludzi)
32 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Klicki
3 pułk huzarów (3 szw.), 27 pułk szwoleżerów-lansjerów (4 szw.)
33 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. bryg. Vial
14 i 26 pułk szwoleżerów-lansjerów (po 3 szw.)
5 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. dyw. L'Heretier (1700 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Quenot
2, 6 (po 3 szw.) i 11 pułk dragonów (4 szw.)
2 brygada - gen. bryg. Collaert
13 i 15 pułk dragonów (po 3 szw.)
6 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. dyw. Milhaud (1600 ludzi)
1 brygada - gen. bryg. Lamotte
18, 19 i 20 pułk dragonów (po 2 szw.)
2 brygada - gen. bryg. Montelegier
22 i 25 pułk dragonów (po 3 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria konna (3 działa)

David von Bromberg - Sob 06 Mar, 2010

Szyk bojowy koalicji w bitwie pod Lipskiem część 1

ARMIA CZESKA
dowódca - feldmarsz. ks. Karol zu Schwarzenberg
szef sztabu gen. dyw. hr. Radetzky von Radetz

Wojska austriackie
I Korpus - gen. broni hr. Hieronymus hr. Colloredo-Mansfeld (33 564 ludzi)
1 Dywizja Lekka - gen. dyw. Moritz ks. zu Liechtenstein
1 brygada - gen. mjr Gustaw ks. von Hessen-Homburg
1 i 2 batalion jegrów, 1 pułk szwoleżerów cesarza (6 szw.)
artyleria brygady - 1 bateria konna (6 dział)
2 brygada - gen. mjr Heinrich von Schiether
7 graniczny pułk piechoty (1 baon), 7 batalion jegrów, 4 pułk dragonów Lavenehry
(4 szw.), 4 pułk szwoleżerów Vincenta (6 szw.)
artyleria brygady - 1 bateria konna (6 dział)
2 Dywizja Lekka - gen. dyw. Ferdynand hr. Bubna
1 brygada - gen. mjr Theophille von Rheinau
9 graniczny pułk piechoty Mitrović (1 baon), 6 batalion jegrów, 7 pułk huzarów Liechtensteina (6 szw.)
artyleria brygady - 1 bateria konna (6 dział)
2 brygada - płk von Wieland
11 pułk piechoty arcyksięcia Rainera, 7 pułk piechoty Wurzburg (po 1 baonie)
artyleria brygady - 1/2 konnej baterii (6 dział)
Dywizja gen. por. Ignatza hr. Hardegga
2 brygada (1 nie było pod Lipskiem) - gen. mjr Karl hr. Raigecourt
12 graniczny pułk piechoty Pancsova (2 baony), 4 pułk huzarów Hessen-Homburga
(5 szw.), 6 pułk dragonów Riescha (5 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria konna (6 dział)
Dywizja gen. por. Maksymiliana von Wimpffena
1 brygada - gen. mjr von Giffing
54 pułk piechoty Froona, 25 pułk piechoty de Vaux (po 3 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
2 brygada - gen. mjr Czerwenka
35 pułk piechoty Argentaua (3 baony+1 Landwehry), 42 pułk piechoty Erbacha (2 baony)
artyleria brygady - 2 baterie piesze (16 dział)
Dywizja gen. por. Karla von Gretha
1 brygada - gen. mjr von Mumb
30 pułk piechoty liniowej (3 baony), 9 pułk piechoty Czartoryskiego (2 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
2 brygada - gen. mjr von Quosdanovitch
21 pułk piechoty Alberta Gyulaia (2 baony), 17 pułk piechoty Reuss-Plauena (3 baony)
artyleria brygady - 2 baterie piesze (16 dział)
Artyleria rezerwowa korpusu
2 baterie cięzkie i 1 pozycyjna (18 dział)
II Korpus - gen. kawalerii Maksymilian hr. Meerveldt (wzięty do niewoli 16 X, dowództwo przejął gen. por. Alois ks. zu Liechtenstein) -14129 ludzi
Dywizja gen. por. Ignaz Freiherr von Lederera
1 brygada - gen. mjr Sorbenburg
8 graniczny pułk piechoty Nova Gradisca (1 baon), 8 pułk huzarów Kienmayera (5 szw.)
1 pułk dragonów arcyksięcia Johanna (4 szw.)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
2 brygada - gen. mjr von Longueville
24 pułk piechoty Straucha, 44 pułk piechoty Bellegarde'a (po 2 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
Dywizja gen. por. Aloisa ks. zu Liechtenstein
1 brygada - gen. mjr von Ennsbruck
20 pułk piechoty Kaunitza, 56 pułk piechoty Wenzela Colloredo (po 3 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (8 dział)
2 brygada - gen. mjr Karl Freiherr von Mecsery
18 pułk piechoty Reuss-Greitza (2 baony), 47 pułk piechoty Vogelsanga (3 baony+1 Landwehry), 11 pułk piechoty Reinera (1 baon landwehry)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (8 dział)
Artyleria rzerwowa korpusu
1 ciężka i 2 pozycyjne baterie (18 dział)
III Korpus - gen. broni Ignaz hr. Gyulai (20 526 ludzi)
Dywizja gen. por. Karla hr. Crenneville
Brygada - gen. mjr Haecht
5 graniczny pułk piechoty Svaty Belovar, 6 graniczny pułk piechoty Svaty Belovar (po 1 baonie), 5 pułk szwoleżerów Klenaua (7 szw.), 6 pułk szwoleżerów Rosenberga (6 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria konna (8 dział ?)
Dywizja gen. por. Franza hr. Murray de Melguma
1 brygada - gen. mjr hr. Lamezan-Salins
8 pułk piechot arcyks. Ludwika, 7 pułk piechoty Wurzburg (po 3 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
2 brygada - gen. mjr von Loewenwarth
37 pułk piechoty Mariassy'ego, 60 pułk piechoty Ignazego Gyulaia (po 2 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
Dywizja gen. por. Philippa ks. von Hessen-Homburg
1 brygada - gen. mjr von Csollich
41 pułk piechoty Kottulinsky'ego (3 baony), 1 pułk piechoty Cesarza (2 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
2 brygada - gen. mjr von Riesenburg
36 pułk piechoty Kollowrata (2 baony), 28 pułk piechoty Frelicha (3 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
IV Korpus - gen. kawalerii Johann hr. Klenau (24 544 ludzi)
Dywizja gen. por. Josefa Freiherr von Mohra
Brygada - gen. mjr von Paumgarten
16 wołoski graniczny pułk piechoty (1 baon), 13 graniczny pułk piechoty Karansebes
(2 baony), 2 pułk szwoleżerów Hohenzollerna, 12 pułk huzarów Palatynatu (po 6 szw.)
artyleria dywizyjna - 2 baterie konne (10 dział)
Dywizja gen. por. ks. Ludwika Hohenlohe-Bartensteina
1 brygada - gen. mjr von Schaeffer
57 pułk piechoty Josefa Colloredo (2 baony), 15 pułk piechoty Zacha (3 baony)
artyleria brygady - 2 baterie piesze (6 dział)
2 brygada - gen. mjr de Mihaldy
40 pułk piechoty Wuerttemberga, 29 pułk piechoty Linenaua (po 3 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
Dywizja gen. por. Antona Mayer von Heldensfelda
1 brygada - gen. mjr von Abele
12 pułk piechoty Aloisa Liechtensteina, 22 pułk piechoty Koburga
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
2 brygada - gen. mjr de Best
3 pułk piechoty arcyks. Karola, 49 pułk piechoty Kerpena (po 2 baony)
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
Brygada Kawalerii gen. mjr Franza hr. Desfoursa (4 brygada DKaw. gen. Nostitza)
1 pułk kirasjerów Cesarza, 3 pułk szwoleżerów O'Reilly'ego (po 6 szw.)
Artyleria rezerwowa korpusu
1 bateria pozycyjna i 1 bateria konna (10 dział)
Korpus Rezerwowy - gen. kawalerii kronprinz Friedrich von Hessen-Homburg
Dywizja gen. por. Nikolausa von Wesenwolfa
1 brygada - gen. mjr von Fuerstenwaerther
baony grenadierów Czarnotzaya, Obermayera, Bergera i Oklopsia
artyleria brygady - 1 bateria piesza (6 dział)
2 brygada - gen. mjr Watzl
baony grenadierów Habinaya, Portnera, Fischera i Calla
Dywizja feldmarsz. Friedricha von Bianchi
1 brygada - gen. mjr von Beck
2 pułk piechoty Hillera, 33 pułk piechoty Hieronymusa Colloredo (po 2 baony)
2 brygada - gen. mjr hr. Haugwitz
19 pułk piechoty Hessen-Homburga, 48 pułk piechoty Simbschena (po 2 baony)
3 brygada - gen. mjr von Quallenberg
32 pułk piechoty Esterhazy'ego, 34 pułk piechoty Davodovića (po 2 baony)
artyleria brygady - 1 bateria pisza (6 dział)
Dywizja Kawalerii gen. por. Johanna hr. Nostritza
Skrzydło gen. mjr hr. Klebelsberga
1 brygada - gen. mjr von Rothkirch
2 pułk kirasjerów arcyks. Franciszka, 4 pułk kirasjerów kronprinza Ferdynanda (po 4
szw.)
2 brygada - gen. mjr hr. Auersperg
8 pułk szwoleżerów Hohenzollerna, 5 pułk kirasjerów Sommariva (po 6 szw.)
Skrzydło gen. mjr Karla hr. Civalarta
3 brygada - gen. mjr von Ehrengreif
3 pułk kirasjerów ks. Alberta, 7 pułk kirasjerów ks. Lotaryńskiego (po 4 szw.)
"Korpus Dodatkowy" - gen. por. Anton von Reisen
artyleria : 20 kompanii, 18 baonów - 2029 ludzi, 112 dział
asysta - 21 kompanii (3331 ludzi), saperzy: 3 1/2 kompanii (763 ludzi), wojska pontonowe: 3 kompanie (340 ludzi), piechota sztabowa: 1 baon (139 ludzi), dragoni sztabowi: 2 szw. (139 ludzi), dragoni sztabowi Landwehry: 1 szw. (129 ludzi)
Ruchoma kolumna - gen. mjr August Freiherr von Herzogenberg
42 pułk piechoty Erbach (baon Landwehry), 2 śląski pułk kawalerii Landwehry (2 szw.)

Wojska rosyjsko-pruskie
dowódca- gen. kawalerii ks. Barclay de Tolly
szef sztabu - gen. mjr Dybicz
Skrzydło gen. kawalerii hr. Wittgensteina
Dywizja Kawalerii gen. por. hr. Pahlen III (2600 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Ruediger
Sumski pułk huzarów, Grodnieński pułk huzarów (po 6 szw.)
2 brygada - gen. mjr Lisaniewicz
Łubnieński pułk huzarów (4 szw.), Pułk ułanów Czugujewa
3 brygada - gen. mjr Iłowajski XII
pułk Kozaków Grekowa VIII, Iłowajskiego XII, Radianowa II i pułk Kozaków tatarskich Eupatorii
I Korpus - gen. por. ks. Gorczakow II (5700 ludzi)
artyleria korpusu - 1 ciężka i 2 lekkie baterie artylerii pieszej (36 dział)
5 Dywizja Piechoty - gen. mjr Mezenciew
1 brygada - gen. mjr Łukow
Permski pułk piechoty, Siewski pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - gen. mjr Włastow
Mohylewski pułk piechoty, Kaługski pułk piechoty (po 2 baony)
3 brygada -
23 i 24 pułk jegrów (po 2 baony), baon milicji Wielkiej Ks. Katarzyny Pawłownej, księżnej Olenburg
14 Dywizja Piechoty - gen. mjr von Helsfreich
1 brygada - gen. mjr Ljalin
Tenginski pułk piechoty, Estlandzki pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - gen. mjr Roth
Tulski pułk piechoty, Noważyński pułk piechoty (po 2 baony)
3 brygada - gen. mjr Włastow
25 i 26 pułk jegrów (po 2 baony)
II Korpus - gen. por. ks. Eugeniusz Wirtemberski (5200 ludzi)
artyleria korpusu - 1 ciężka, 2 lekkie baterie piesze i 2 baterie konne (60 dział)
3 Dywizja Piechoty - gen. mjr Szachowskoj
1 brygada - płk Szalnicki
Muromski pułk piechoty, Rewalski pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada
Czernichowski pułk piechoty, Selengiński pułk piechoty (po 2 baony)
3 brygada
20 i 21 pułk jegrów (po 2 baony)
4 Dywizja Piechoty - gen. mjr Pysznicki
1 brygada
Tobolski pułk piechoty, Wołyński pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada
Kremieńczuski pułk piechoty, Miński pułk piechoty (po 2 baony)
3 brygada
4 i 34 pułk jegrów (po 2 baony)

Wojska rezerwowe - wielki książe Konstanty
Korpus Grenadierów - gen. por. Rejewski (9100 ludzi)
artyleria korpusu - 1 ciężka i 2 lekkie baterie piesze (36 dział)
1 Dywizja Grenadierów - gen. mjr Pisariew
1 brygada - gen. mjr Kniażnin
Pułk grenadierów Arakczejewa, Jekaterinosławski pułk grenadierów (po 2 baony)
2 brygada - gen. płk Ocht
Taurydzki pułk grenadierów, Sanktpetersburski pułk grenadierów (po 2 baony)
3 brygada - płk Jemilianow
Keksholmski pułk grenadierów, Permski pułk grenadierów (po 2 baony)
2 Dywizja Grenadierów - gen. mjr Czoglokow
1 brygada - gen. mjr Levin
Moskiewski pułk grenadierów, Kijowski pułk grenadierów (po 2 baony)
2 brygada - płk Dumas
Astrachański pułk grenadierów, Fanagoryjski pułk grenadierów (po 1 baonie)
3 brygada - płk Hesse
Syberyjski pułk grenadierów, Małorosyjski pułk grenadierów (po 2 baony)
Rosyjska gwardia cesarska - gen. por. Jermołow (7200 ludzi)
Dywizja gen. por. Rosena
1 brygada - gen. mjr ks. Potemkin
Preobreżeński pułk gwardii, Siemionowski pułk gwardii (po 3 baony)
2 brygada - gen. mjr Bistrom
Izmaiłowski pułk gwardii, pułk jegrów gwardii (po 2 baony)
Dywizja gen. mjr Udoma I
1 brygada - gen. mjr Kryszanowski
Litewska gwardia przybocza, Grenadierzy gwardii (po 2 baony)
2 brygada - gen. mjr Szeltuchin
Fińska gwardia przyboczna, Pawłowska gwardia przyboczna (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 1 ciężka i 2 lekkie baterie artylerii pieszej (36 dział)
1 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. por. Depreradowicz
1 brygada - gen. mjr Arsenjew
Pułk szwoleżerów gwardii, Pułk gwardii konnej (po 6 szw.)
2 brygada - gen. mjr ks. Koburg
Przyboczny pułk kirajerów cara, Przyboczny pułk kirasjerów carycy (po 4 szw.)
2 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. mjr Kretow
1 brygada - gen. mjr Leontiew
Pskowski pułk kirasjerów, Głuchowski pułk kirasjerów (po 5 szw.)
2 brygada - gen. mjr Karaczjew
Jekaterinosławski pułk kirajerów, Astrachański pułk kirasjerów (po 4 szw.)
3 Dywizja Kawalerii Ciężkiej - gen. por. hr. Duk II
1 brygada - gen. mjr Lewaczow
Starodubowski pułk kirasjerów, Nowgorodzki pułk kirasjerów (po 4 szw.)
2 brygada - gen. mjr Gudowicz
Małorosyjski pułk kirasjerów, Pułk kirasjerów Orderu Wojskowego (po 4 szw.)
Dywizja Kawalerii Lekkiej - gen. por. Szewicz
Huzarzy gwardii, Dragonii gwardii, Ułani gwardii (po 6 szw.)
artyleria - 3 baterie konne (36 dział)
Pruska gwardia królewska (6680 ludzi)
Gwardia piesza - płk von Alvensleben
1 i 2 pułk piechoty gwardii (po 3 baony), baon jegrów gwardii
Gwardia konna - płk Laroche von Starkenfels
Straż przyboczna (5 szw.), Szwardon dragonów gwardii, Szwardon ułanów gwardii,
Szwadron huzarów gwardii, 1 i 2 ochotniczy szwardon jegrów gwardii, Szwardon
Kozaków gwardii
artyleria gwardii - 1 bateria piesza i 1 bateria konna (16 dział)
Korpus Kozaków dońskich - ataman hr. Płatow (3800 ludzi)
Zgrupowanie płk Bergmanna
Pułk Kostine, Pułk Szaltanowka, Pułk Elmurusin, 1 pułk czarnomorski
Zgrupowanie gen. mjr ks. Szczerbatowa
Pułk atamański, Pułk Czilikiewa, Pułk Czernobusowa, Pułk Grekowa V, Pułk Płatowa
V, Pułk Własowa V
Artyleria rezerwowa armii - gen. mjr Stime
7 1/2 baonu artylerii (94 działa), 3 kompanie saperów
II Korpus (pruski) - gen. por. von Kleist
9 brygada - gen. mjr von Kluex (5833 ludzi)
1 komp./Śląskiego baonu strzelców, 1 zachodniopomorski pułk piechoty, 6 pułk piechoty rezerwy (po 3 baony), 7 śląski pułk piechoty Landwehry (2 baony), 1 Śląski pułk kawalerii Landwehry (2 szw.), 1 bateria konna (8 dział)
10 brygada - gen. mjr von Pirch I (4551 ludzi)
2 zachodniopomorski pułk piechoty (3 baony), 7 pułk piechoty rezerwy (2 baony), 9 pułk piechoty Ladwehry (2 baony), 1 szw./1 śląskiego pułku kawalerii Landwehry, 1 bateria piesza (8 dział)
11 brygada - gen. mjr von Ziethen (5363 ludzi)
1 komp./Śląskiego baonu strzelców, 1 śląski pułk piechoty (3 baony), 10 pułk piechoty rezerwy, 8 śląski pułk piechoty Landwehry (po 2 baony), Nowomarchijski pułk dragonów
(6 szw.), 2 śląski pułk kawalerii Landwehry (1 szw.), 1 bateria piesza (8 dział)
12 brygada - gen. mjr ks. August Pruski (5419 ludzi)
2 śląski pułk piechoty, 11 pułk piechoty rezewy (po 3 baony), 10 śląski pułk piechoty Landwehry (2 baony), Śląski pułk ułanów (4 1/2 szw.), 2 śląski pułk kawalerii Landwehry (1 szw.), 1 bateria piesza (8 dział)
Brygada Kawalerii - gen. mjr von Roeder (2350 ludzi)
Wschodniopruski pułk kirasjerów, Brandenbursski pułk kirasjerów, Śląski pułk kirasjerów (po 4 1/2 szw.), 2 baterie konne (16 dział)
Brygada Kawalerii -płk von Mutius (650 ludzi)
7 i 8 śląski pułk kawalerii Landwehry (łącznie 5 szw.)
Artyleria rezerwowa korpusu - ppłk von Braun
2 baterie piesze, 1 bateria konna (24 działa), 2 kompanie saperów
Rosyjska kolumna lotna - gen. por. von Thielmann (1500 ludzi)
1 brygada - ppłk von Gasser
2 pułk szwoleżerów Hohenzollerna (2 szw.), 5 pułk szwoleżerów Klenaua (1 szw.), 8 pułk huzarów Kienmayera (1 szw.)
2 brygada - gen. mjr ks. Biron Kurlandzki
2 śląski pułk huzarów (2 1/2 szw.), 2 śląski narodowy pułk kawalerii (2 szw.)
3 brygada - płk ks. Orłow-Denisow
pułki kozaków dońskich Gorina II i Jagodina II
artyleria - 2 austriackie haubice artylerii konne, 2 rosyjskie działa artylerii konnej
Austriacka kolumna lotna - płk hr. Mensdorf-Pouilly (790 ludzi)
3 pułk huzarów arcyksięcia Ferdynanda (2 szw.), 4 pułk huzarów Hessen-Homburga (1 szw.), pułk Gorina I, Kozaków dońskich Iłowajskiego X

Oddziały odłączone
Eskorta cesarza Austrii Franciszka I: 5 pułk kirasjerów (2 szw.), 1 baon grenadierów
Eskorta cara Rosji Aleksandra I i króla Prus Franciszka Wilhelma III:kozacy (2 szw.)
baony wielozadaniowe z rosyjsko-pruskiego korpusu rezerwowego
Eskorta jeńców - 2 i 11 pułk Baszkirów

David von Bromberg - Sob 06 Mar, 2010

Wojska koalicji pod Lipskiem, część 2

ARMIA ŚLĄSKA
dowódca - gen. kawalerii Gebracht Leberecht von Blucher
generał-kwatermistrz (odpowiednik szefa sztabu) - gen. mjr von Gneisenau

I Korpus (pruski) - gen. por. von Yorck
1 brygada - płk von Steinmetz (9270 ludzi)
1 brygada grenadierów - mjr Hiller von Gaertringen
1 wschodniopruski baon grenadierów, Przyboczny baon grenadierów, Śląski baon grenadierów, Zachodniopomorski baon grenadierów
2 brygada Landwehry - płk von Losthin
5 śląski pułk piechoty Landwehry (2 baony), 13 śląski pułk piechoty Landwehry (4 baony),
Kawaleria: 2 przyboczny pułk huzarów (4 szw.)
artyleria - 2 baterie piesze )8 dział)
2 brygada - gen. mjr ks. Karol Meklemburski (7673 ludzi)
1 brygada liniowa - ppłk von Lobenthal
1 i 2 wschodniopruskie pułki piechoty (po 3 baony)
2 brygada Landwehry
6 śląski pułk piechoty Landwehry (1 baon)
Kawaleria: Meklemburski pułk huzarów (4 szw.)
artyleria: 1 bateria piesza (8 dział)
7 brygada - płk von Horn (8686 ludzi)
1 brygada liniowa - płk von Zeppelin
Pułk przyboczny (1 baon), baon Turyngii, Jegrzy gwardii (1/2 baonu)
2 brygada Landwehry - płk von Welzien
4 śląski pułk piechoty Landwehry (2 baony), 15 śląski pułk piechoty Landwehry (3 baony)
Kawaleria: 3 śląski pułk kawalerii Landwehry (2 szw.), Brandenburski pułk huzarów (3 szw.)
artyleria: bateria piesza (8 dział)
8 brygada - gen. mjr von Huenerbein (7447 ludzi)
1 brygada liniowa - płk von Borcke
Branderburski pułk piechoty (3 baony), 12 pułk piechoty rezerwy (3 baony)
2 brygada Landwehry
14 śląski pulk piechoty Landwehry (2 baony)
Kawaleria: Branderburski pułk huzarów, 3 śląski pułk kawalerii Landwehry (po 2 szw.)
artyleria: bateria piesza (8 dział)
Korpus Kawalerii Rezerwy - płk von Wahlen-Juergass (3896 ludzi)
1 brygada - lk hr. Henkel von Dennersmark
Pułk dragonów litewskich, 1 zachodniopomorski pułk dragonów (po 4 szw.)
2 brygada - ppłk von Katzeler
Branderburski pulk ułanów, Wschodniopruski narodowy pułk kawalerii (po 4 szw.)
3 brygada - mjr von Bieberrstein
5 śląski pułk kawalerii Landwehry, 10 śląski pułk kawalerii Landwehry, 1 nowomarchijski pułk kawalerii Landwehry (po 4 szw.)
artyleria: 2 baterie konne (16 dział)
Artyleria rezerwowa korpusu- ppłk von Schmidt (1248 ludzi, 56 dział)
5 baterii pieszych i 2 baterie konne, 2 kompanie pionierów
Korpus Rosyjski - gen. por. baron Fabian Osten-Sacken
10 Dywizja Piechoty - gen. mjr ks. Lieven III (3259 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Agatin
Jarosławski pułk piechoty (2 baony)
2 brygada - płk baron Sass
Krymski pułk piechoty, Białostocki pułk piechoty (po 2 baony)
3 brygada - plk Achlestyszew
8 i 39 pułk jegrów (po 2 baony)
16 Dywizja Piechoty (część) - gen. mjr Repninski (787 ludzi)
Brygada - płk Rachmanow
Ochocki pułk piechoty, Kamczacki pułk piechoty (po 2 baony)
27 Dywizja Piechoty - gen. por. Niewierowski (3093 ludzi)
1 brygada - płk Stawicki
Odeski pułk piechoty, Wileński pułk piechoty (po 1 baonie)
2 brygada - płk Aleksiejew
Symbirski pułk piechoty, Tarnopolski pułk piechoty (po 1 baonie)
3 brygada - płk Kołogribow
49 pułk jegrów (2 baony), 50 pułk jegrów (1 baon)
Kawaleria - gen. por. Wasilczikow
2 Dywizja Huzarów - gen. mjr Łanskoj (2637 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Jurkowski
Aleksandryjski pułk huzarów (5 szw.), Mariupolski pułk huzarów (6 szw.)
2 brygada - płk Wasilczikow II
Białorosyjski pułk huzarów, Achtyrski pułk huzarów (po 6 szw.)
3 Dywizja Dragonów - gen. mjr Panczulidszew (501 ludzi)
Brygada - gen. mjr Uszakow
Smoleński pułk dragonów (2 szw.), Kulandzki pułk dragonów (5 szw.)
Dywizja Kozaków - gen. mjr Karpow II (2449 ludzi)
4 pułk Kozaków ukraińskich (3 szw.), Petersburski pułk Kozaków (4 szw.), Kozacy dońscy: pułki Grekowa III, Iłowajskiego IX, Karpowa II, Kutajnikowa IV, Łukowkina II, Semenczikowa IV
2 pułk baszkirski, 2 pułk kałmucki
Artyleria rezerwowa korpusu (1072 ludzi, 60 dział)
1 bateria konna, 4 baterie piesze, kompania pionierów
GRUPA ROSYJSKICH KORPUSÓW - gen. piechoty hr. Langeron
Awangarda - gen. por. Rudczewicz
Dywizja gen. por. Korffa
Kargopolski pułk dragonów, Kijowski pułk dragonów (po 4 szw.), Kienburnski pułk dragonów, Dorpacki pułk strzelców konnych, Inflancki pułk strzelców konnych (po 2 szw.), 1 i 3 pułk Kozaków ukraińskich (po 3 szw.), Pułki Kozaków Dońskich Kutajnikowa VIII i Seliwanowa II
9 Dywizja Piechoty - gen. mjr Udom II (odłączona z IX korpusu)
1 brygada - płk Połtaracki
Naszeburski pułk piechoty (1 baon), Apszeroński pułk piechoty (2 baony)
2 brygada - gen. mjr Juczkow II
Riazański pułk piechoty (2 baony), Jakucki pułk piechoty (1 baon)
3 brygada - gen. mjr Grimblatt
10 i 38 pułk jegrów (po 1 baonie)
Artyleria awangardy - 1 bateria piesza, 1 bateria konna, 1 kompania pionierów (444 ludzi, 24 działa)
VIII Korpus (rosyjski) - gen. por. hr. Saint-Priest
11 Dywizja Piechoty - gen. mjr Guriałow
1 brygada - gen. mjr Karpenko
Jelecki pułk piechoty, Połocki pułk piechoty (po 1 baonie)
2 brygada - płk Turgieniew
Rylski pułk piechoty (1 baon), Jekaterinburski pułk piechoty (2 baony)
3 brygada - płk von Bistrom II
1 pułk jegrów (1 baon), 33 pułk jegrów (2 baony)
17 Dywizja Piechoty - gen. mjr von Pillar (4072 ludzi)
1 brygada - płk Kern
Riazański pułk piechoty, Białozierski pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - płk Czertow I
Brzeski pułk piechoty, Wilmannstrandzki pułk piechoty (po 2 baony)
3 brygada - mjr Charitanow
30 i 48 pułk jegrów (po 2 baony)
Dywizja kawalerii - gen. por. Borosdin II (2118 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Dawidow
Noworosyjski pułk dragonów, Mitawski pułk dragonów, Charkowski pułk dragonów (po 4 szw.)
2 brygada - gen. mjr Kaisarow
Pułki Kozaków Dońskich Grekowa XXI i Jeżowa II, Stawropolski pułk Kałmuków
Artyleria rezerwowa korpusu - 3 baterie piesze (36 dział)
IX Korpus (rosyjski) - gen. por. Ołsufjew
15 Dywizja Piechoty - gen. mjr Korniłow (2892 ludzi)
1 brygada - płk Torn
Witebski pułk piechoty, Kozielski pułk piechoty (po 1 baonie)
2 brygada - płk Mensur
Koływański pułk piechoty (1 baon), Kurski pułk piechoty (2 baony)
3 brygada - płk Tichanowski I
12 pułk jegrów (2 baony), 22 pułk jegrów (1 baon)
X Korpus (rosyjski) - gen. por. Kapcewicz
8 Dywizja Piechoty - gen. mjr ks. Urusow (2921 ludzi)
1 brygada - płk Szenszin
Archagielski pułk piechoty, Staroingermanlandzki pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - płk Rehren
Schlisselburski pułk piechoty, 37 pułk jegrów (po 1 baonie), 7 pułk jegrów (2 baony)
22 Dywizja Piechoty - gen. mjr Turczaninow (3036 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Szkapskoi
Wiacki pułk piechoty, Starookolski pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - płk Durnow
29 i 45 pułk jegrów (po 2 baony)
Brygada kawalerii przyłączona z 1 Dywizji Strzelców Konnych - gen. mjr Denisiejew
Siewierski i Arsamaski pułk strzelców konnych (po 2 szw.)
artyleria - bateria konna (12 dział)
Artyleria rezerwowa
7 baterii pieszych, 1 bateria konna, 2 kompanie pionierów (86 dział)

ARMIA PÓŁNOCY
dowódca - Karl Johann (właściwie Jean Baptiste Jules Bernadotte), następca tronu
Szwecji
szef sztabu - gen. kawalerii baron Adlerkreutz
III Korpus (pruski) - gen. por. von Bulow
3 Dywizja - gen. mjr ks. Ludwik von Hessen-Homburg (7168 ludzi)
Brygada - ppłk von Sjoeholm II
2 wschodniopruski batalion grenadierów, 3 wschodniopruski pułk piechoty (2 baony)
4 pułk piechoty rezerwy (3 baony), 4 wschosniopruski pułk piechoty Landwehry, 1 przyboczny pułk huzarów (4 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 piesza bateria (8 dział)
5 Dywizja - gen. mjr von Borstell (7767 ludzi)
1 brygada - ppłk von Schoon
Pomorski batalion grenadierów, Pomorski pułk piechoty (3 baony), 2 pułk piechoty rezerwy, 2 kurmarchijski pułk piechoty Landwehry (4 baony)
2 brygada - płk von Hobe
Pomorski pułk huzarów, Zachodniopomorski pułk ułanów (po 4 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria piesza (8 dział)
6 Dywizja - płk Kraft
Brygada - mjr von Zastrow
Kołobrzeski pułk piechoty, 9 pułk piechoty rezerwy, Nowomarchijski pułk piechoty Landwehry (po 3 baony), Wschodniopruski batalion jegrów, Pomorski pułk kawalerii narodowej (3 szw.)
artyleria - 1 bateria piesza (8 dział)
Rezerwowa dywizja kawalerii - gen. mjr von Oppen (2761 ludzi)
1 brygada - płk von Treskow
Pułk dragonów królowej, Brandenburski pułk dragonów, 2 zachodniopomorski pułk dragonów (po 4 szw.)
2 brygada - płk von Sydow
2 kurmarchijski pułk kawalerii Landwehry, 4 kurmarchijski pułk kawalerii Landwehry, 2 pomorski pułk kawalerii Landwehry (po 4 szw.)
artyleria dywizyjna - 2 baterie konne (16 dział)
Brygada Kozaków (rosyjska) - płk Dietrichs III (893 ludzi)
Pułki Kozaków Dońskich Bychałowa II i Iłowajskiego V
artyleria - 2 ciężkie baterie piesze (22 działa)
Artyleria rezerwowa - ppłk von Holtzendorf
3 baterie piesze i 1 bateria konna (32 działa)
Korpus Rosyjski - gen. por. baron von Wintzingerode
Awagarda - gen. por. Woroncow (6298 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Kniper
2 pułk jegrów (1 baon), 13 i 14 pułk jegrów (po 2 baony)
2 brygada - gen. mjr Benkendorf
Pawłogardzki pułk huzarów (6 szw.), Wołyński pułk ułanów (3 szw.), Pułk kozaków Djaczkin
3 brygada - płk Melnikow IV
pułki kozaków Melnikowa IV i V
4 brygada - gen. mjr Staal
Pułk kozaków Andriejanowa II i 1 pułk baszkirski
5 brygada - płk Braendel
1 pułk kozaków bużskich i 3 pułk kozaków uralskich
artyleria - 1 bateria konna (12 dział)
21 Dywizja Piechoty - gen. mjr Łaptiew (4049 ludzi)
1 brygada - płk Rosen
Pietrowski pułk piechoty, Litewski pułk piechoty, Podolski pułk piechoty (po 1 baonie)
2 brygada - płk Ruediger
Newski pułk piechot (1 baon), 44 pułk jegrów (2 baony)
artyleria dywizyjna - 1 ciężka i 1 lekka bateria piesza (24 działa)
24 Dywizja Piechoty - gen. mjr Wuicz (4355 ludzi)
1 brygada - płk Zwarykin
Szyrwański pułk piechoty, Ufiński pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - płk Macnew
Butyrski pułk piechoty, 19 pułk jegrów (po 2 baony)
3 brygada - płk Bukiński
Tumski pułk piechoty i 40 pułk jegrów (po 1 baonie)
artyleria dywizyjna - 1 lekka bateria piesza (12 dział)
Dywizja Tymczsowa - gen. mjr Harpe
Brygada
Tulski pułk piechoty, Naważyński pułk piechoty (po 2 baony), 3 baony grenadierów
artyleria dywizyjna - 2 ciężkie baterie piesze i 1 bateria konna (24 działa)
Dywizja Kawalerii - gen. mjr Manteuffel (1576 ludzi)
Sanktpetersburski pułk dragonów (4 szw.), Jelizawietgardzki pułk huzarów (6 szw.), ochotniczy oddział Kozaków sanktpetersburskich (2 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria konna (8 dział)
Dywizja Kawalerii - gen. mjr Pahlen (1282 ludzi)
Ryski pułk dragonów (3 szw.), Fiński pułk dragonów (2 szw.), Isiumski pułk huzarów (4 szw.)
artyleria dywizyjna - 2 baterie konne (16 dział)
Brygada Kawalerii (925 ludzi)
Niżeński pułk strzelców konnych (2 szw.), Polski pułk ułanów (6 szw.)
Brygada Kozaków (1748 ludzi)
Pułki Kozaków : Barabanczikowa II, Grekowa IX, Iłowajskiego IV i Łoczilina
Korpus Szwedzki - feldmarsz. hr. Stedingk (17165 ludzi)
1 Dywizja - gen. mjr Posse
1 brygada - gen. mjr Schulzenheim
Pułk straży przybocznej Svea (1 baon), 2 pułk gwardii przybocznej (1 baon),
Grenadierzy gwardii przybocznej (1 baon), Przyboczny pułk grenadierów (2 baony)
2 brygada - gen mjr Lagerbring
Pułk piechoty Upland, Pułk piechoty Sodermanland (po 2 baony), Pułk piechoty Nordschonen (1 baon), Pomorski Legion Piechoty (1 kompania)
Brygada Kawalerii
Pułk dragonów gwardii przybocznej (5 szw.), Pomorski Legion Kawalerii (1 szw.)
artyleria dywizyjna - 2 baterie piesze (12 dział?)
2 Dywizja - gen. por. Sandels
3 brygada - płk Braendstrtoem
Pułk piechoty Westgotha, Pułk piechoty Westmanland, Pułk piechoty Nerike (po 2 baony)
4 brygada - gen. mjr Kasimir Reuterskjoeld
Pułk piechoty Skaraborg, Pułk piechoty Elfsborg (po 2 baony), Jegrzy Wermland (1 baon)
6 brygada - gen. mjr Boije
Pułk piechoty Kronoberg, Pułk piechoty Calmar (po 1 baonie)
artyleria dywizyjna - 2 baterrie piesze (12 dział?)
Dywizja Kawalerii - gen. por. Skoeldebrand
Przybocny pułk kirasjerów (4 szw.), Pułk huzarów Schonen (6 szw.), Pułk huzarów Moerner (5 szw.), Pułk dragonów Smaeland (6 szw.)
artyleria dywizyjna - 1 bateria konna (? dział)
Artyleria rezerwowa - płk Cardell
1 ciężka i 1 lekka bateria piesza (? dział)
Oddziały przyłączone
Pułk Kozaków dońskich Rebrejewa (362 ludzi)
1 brytyjska bateria rakietnic (32 wyrzutnie, 151 ludzi)

ARMIA POLSKA (REZERWOWA)
dowódca - gen. kawalerii hr. Bennigsen
szef sztabu - gen. por. Oppermann
Dywizja awangardy - gen. por. Stroganow (8257 ludzi)
Brygada Piechoty - gen. mjr Gliebow
6 i 41 pułk jegrów (po 2 baony), kompania saperów
Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. mjr ks. Bagration
1 łączony pułk huzarów, 1 łączony pułk ułanów (po 5 szw.), pułki kozaków dońskich Andrejanowa III, Płatowa V i Własowa III, 4 pułk kozaków uralskich, 2 pułki baszkirskie
Brygada Kozaków - gen. mjr Teniszew
Penzeński i Symbirski pułk kozaków opołczenia
artyleria dywizyjna - 1 lekka bateria piesza (12 dział) i 1 bateria konna (2 działa)
Korpus gen. piechoty Duchturowa
12 Dywizja Piechoty - gen. mjr Chowanskij (6210 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Sanders
Smoleński pułk piechoty i Narewski pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - gen. mjr Szeltuchin
Aleksopolski pułk piechoty i Nowoingermannlandzki pułk piechoty (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 1 ciężka bateria piesza i 1 lekka bateria piesza (24 działa)
13 Dywizja Piechoty - gen. mjr Lindfors (6711 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Rossi
Galicyjski pułk piechoty (2 baony) i Wielikołucki pułk piechoty (3 baony)
2 brygada - gen. mjr Iwanow
Penzeński pułk piechoty (2 baony) i Saratowski pułk piechoty (3 baony)
26 Dywizja Piechoty - gen. mjr Paskiewicz (7195 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Sawoini
Ładoski pułk piechoty, Połtawski pułk piechoty (po 2 baony)
2 brygada - płk Szemczusznikow
Niżniegroszki pułk piechoty i Orelski pułk piechoty (po 2 baony)
3 brygada - płk Kowrigin
5 i 42 pułk jegrów (po 2 baony)
artyleria dywizyjna - 1 ciężka i 1 lekka bateria piesza (24 działa)
Dywizja Kawalerii - gen. por. Czaplica (3532 ludzi)
1 brygada - gen. mjr Repniński
łączony pułk dragonów (5 szw.), 1 i 2 łączone pułki strzelców konnych (po 4 szw.)
2 brygada - gen. mjr Kreutz
2 łączony pułk ułanów (4 szw.), Syberyjski pułk ułanów (2 szw.), Taganroski pułk ułanów (4 szw.), Żytomirski pułk ułanów (2 szw.)
artyleria dywizyjna - 2 baterie konne (12 dział)
Brygada Kawalerii - gen. mjr Knorring (800 ludzi)
Tatarski pułk ułanów (6 szw.), pułk Kozaków dońskich Radianowa, Połtawski pułk Kozaków dońskich, 14 pułk baszkirski
Artyleria rezerwowa - płk Kotoliński (1170 ludzi, 60 dział)
3 lekkie baterie piesze, 1 ciężka bateria piesza i 1 bateria konna, 1 kompania saperów
(?), 1 i 7 kompania wojsk pontonowych (?)



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group